Privatlivspolitik for Belinda Munch


 Generelt
Når du er klient hos mig, indsamler jeg data om dig. Jeg er dataansvarlig og ansvarlig for at alle informationer om dig håndteres korrekt og sikkert. Data vil aldrig blive videregivet til tredje part. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

 
Personoplysninger  jeg gemmer når du er klient hos mig:

Navn

Telefonnummer
evt. Email-adresse


Hvor længe opbevarer jeg personoplysninger?
Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos mig i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med kontaktpersonen f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende kontaktpersonen blive slettet, eller fysiske papirer bliver makuleret. Hvad bruger jeg personoplysninger til? 

For at kunne indgå en aftale med dig og gemme aftalen i min kalender.

Retten til indsigt i dine personoplysninger
 Ønsker du indsigt i dine data, kan du få dem ved at henvende dig til mig.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Belinda Munch uden unødig forsinkelse.

 Retten til sletning af personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Belinda Munch , hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning bliver personlige oplysninger opbevaret sikkert og fortroligt.
 
Kontakt
Har du spørgsmål omkring håndteringen af dine data, som er registreret hos Belinda Munch kan du rette henvendelse til mig på

e-mail: belindamunch.meta@gmail.com

Ønsker du at klage over Belinda Munch s behandling af sine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Belinda Munch
Bækken 13
3700 Rønne
Telefon: 23671559


Opdateret november 2023